วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมพัฒนาจิต ฝึกการเจริญสติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม

เป้าหมาย :เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ เพื่อดูแลตนเอง ดูแลคนรอบข้าง และดูแลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการ
นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันที่หมู่บ้านพลัม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 


ผลที่ได้รับ : นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามแนวทางหมู่บ้านพลัมได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ เชื่อมโยงและเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น